English
GH Plast - Logotype
 

 
Vår strävan är att vår produktion ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.
 
Därför tillverkar vi många av våra produkter med återvunnet material. Även vårt egna spill från tillverkningen återvinns till 95% och blir nya detaljer.
Övrigt spill från hela vår anläggning sorteras och skickas med auktoriserat företag till energiåtervinning.
Även den spillvärme som skapas av vår produktion återvinns.
 
Vår syn på och vårt arbete styrs av ett starkt miljötänkande där ISO 9001 och ISO 14001 är vägledande.
 
 
0175-30363 info@ghplast.se
GH Plast AB - Ekbacksvägen 30 - 764 56 Grisslehamn - Sweden
 
Formsprutning etc etc etc

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!

© GH Plast AB
Studio: Funck Productions