VÅR BAKGRUND

GH Plast grundades år 1965 av Heino och Elna Tamp. Den första maskinen köptes in och man hyrde ett garage på ca 50 kvm där man startade plastproduktion i liten skala. År 1972 fanns tre maskiner och då byggdes en egen fabrik på ca 400 kvm. Fabriken har sedan byggts ut i två omgångar och idag har vi sju maskiner och 1600 kvm lokaler.
2002 innebar ett generationsskifte för företaget. Peter och AnnCatrin Tamp, son och dotter till grundarna, tog över och samtidigt ombildades företaget till ett aktiebolag. Ända sedan starten år 1965 har formsprutning varit kärnan i verksamheten.

År 2017 blev GH Plast certifierat enligt Supplier Workplace Accountability (SWA).

VÅR AFFÄRSIDÉ

Legotillverkning åt stora och små företag genom formsprutning samt tillhörande tjänster såsom ritningar, prototyper, formar, efterbearbetning och packning, inkluderat montage av tredjepartsdetaljer. Idag kan vi även erbjuda ett flertal egna produkter.

GH Plast vill vara en partner som möjliggör för kunden att jobba med en enda leverantör genom att erbjuda flexibilitet, kvalitet, pris och leveranssäkerhet.

Hur det började / Idag