MILJÖ

Vår strävan är att vår produktion ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Idag producerar vi ett flertal produkter av återvunnen plast, bland annat i ocean waste material. Även spill från den egna tillverkningen återvinns och blir nya detaljer.

Övrigt spill från hela vår anläggning sorteras och skickas med auktoriserat företag till energiåtervinning. Även den spillvärme som skapas av vår produktion återvinns.

Från plastmassa till leveransklar produkt.