GH Plast grundades år 1965 av Heino och Elna Tamp. Den första maskinen köptes in och man hyrde ett garage på ca 50 kvm där man startade plastproduktion i liten skala.

VÅR BAKGRUND

År 1972 fanns tre maskiner och då byggdes en egen fabrik på ca 400 kvm. Fabriken har sedan byggts ut i två omgångar och idag har vi sju maskiner och 1600 kvm lokaler.

2002 innebar ett generationsskifte för företaget. Peter och AnnCatrin Tamp tog över och samtidigt ombildades företaget till ett aktiebolag. Ända sedan starten år 1965 har formsprutning varit kärnan i verksamheten.